Càpsula d’expertesa: Integració de la legalitat en les funcions dels comandaments

Divendres, 12 d´abril de 2019. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Lloc: Aules Polivalents . Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (C/ Sant Quintí, 89 – 2ª Planta Bloc A)

Horari: de  09:00 hores a 14:00 hores

Preu: Ex alumnes Curs comandaments i Socis ACDI: 75 €; No socis ACDI: 100 €

Programa

09:00 –  09:15 Benvinguda i presentació 

Marga Esteve Ortega. Presidenta de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres

09:15 – 9:45    Transparència i conflicte d’interès

Felip Carbajo. Lletrat i Compliance Officer

9:45 – 10:15    Protecció de dades: novetats de la normativa i consells de com tractar les dades

Núria Alberich. Cap de l’Àrea de Protecció de Dadesdel Consorci de Salut i Social de Catalunya iDelegada de Protecció de Dades

10:15 – 10:45  Compliance penal. El cas dels accessos indeguts a la Història Clínica

Olga Pozas. Lletrada i Compliance Officer

10:45 – 11:15 Dubtes i debat

11:15 – 11:45  Pausa

11:45 – 12:30  L’abordatge de l’assetjament a les organitzacions sanitàries i la mediació com a eina a disposició dels comandaments

Laura Noble Lletrada de Relacions Laborals

Lydia Navarro Metgessa del Treball i Tècnica Superior en l’especialitat de psicosociologia aplicada

12:30- 13:15    Bases per incorporar la perspectiva de gènere a l’àmbit professional

Olga Pozas. Lletrada i Compliance Officer

13:15- 13:45   Dubtes i debat

13:45- 14:00   Cloenda

Per inscripcions feu clic aquí

Bases per incorporar la perspectiva de gènere a l’àmbit professional

Compliance penal. El cas dels accessos indeguts a la Història Clínica

La Mediació com a eina a disposició

L’abortadatge de l’assetjament a les organitzacions sanitàries – Lydia N…

Protecció de dades. Novetats de la normativa i consells de com tractar l…

Transparència i Conflicte d’interès

Més informació

Galería

Necessites més informació?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu!

El lliurament d’aquesta fitxa suposa el consentiment perquè la Secretaria Tècnica de la Reunió tracti automàticament les dades contingudes en ella, incorporant-los als seus fitxers automatitzats, dels quals la Secretaria es fa responsable en els termes exigits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Té dret a accedir a la informació que sobre vosté continguin aquests fitxers, així com a corregir, cancel·lar o oposar-se a aquestes dades. Per a qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades pot dirigir-se a sanicongress@acdi.cat