Curs de Gestió Comandaments Intermedis

Des de l’abril del 2018, que organitzem el curs d’especialització: Gestió per a comandaments intermedis dels serveis infermers a l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (centre adscrit a la UAB).

Un curs exitós i consolidat dirigit a graduades i diplomades en Infermeria que vulguin aprendre coneixements i habilitats de gestió assistencial. Amb aquesta formació teòrica-pràctica, les infermeres podran optimitzar els recursos materials i humans, garantint l’excel·lència en la qualitat de les cures des d’una base humanista.

Necessites més informació?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu!

El lliurament d’aquesta fitxa suposa el consentiment perquè la Secretaria Tècnica de la Reunió tracti automàticament les dades contingudes en ella, incorporant-los als seus fitxers automatitzats, dels quals la Secretaria es fa responsable en els termes exigits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Té dret a accedir a la informació que sobre vosté continguin aquests fitxers, així com a corregir, cancel·lar o oposar-se a aquestes dades. Per a qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades pot dirigir-se a sanicongress@acdi.cat