Presentació

L’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) és una organització constituïda per infermeres vinculades i interessades en activitats i responsabilitats de gestió sanitària.

La professió infermera és clau en el sistema de salut i la nostra contribució en les funcions de gestió és inqüestionable. A Catalunya, tenim capacitat i solvència professional per assumir alts nivells de responsabilitat.

Les infermeres de l’ACDI coneixem l’estat actual i el futur de la infermeria a Catalunya i ens hi sentim compromeses. Vivim en una transformació constant i les professionals amb responsabilitat directiva adeqüem el nostre lideratge a aquestes realitats. I el volem compartir amb tu.

T’oferim la nostra expertesa en gestió i lideratge infermer a través de fòrums de pensament, cursos, jornades i congressos. A l’ACDI també posem a debat les barreres i limitacions de la nostra professió per trobar l’encaix dins el panorama de la política sanitària. Vetllem per ser un ens col.laborador necessari en les decisions estratègiques i per aconseguir que les infermeres estiguem representades a totes les organitzacions.

Tenim un projecte ambiciós, participatiu i innovador. Comptem amb tu.

Necessites més informació?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu!

El lliurament d’aquesta fitxa suposa el consentiment perquè la Secretaria Tècnica de la Reunió tracti automàticament les dades contingudes en ella, incorporant-los als seus fitxers automatitzats, dels quals la Secretaria es fa responsable en els termes exigits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Té dret a accedir a la informació que sobre vosté continguin aquests fitxers, així com a corregir, cancel·lar o oposar-se a aquestes dades. Per a qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades pot dirigir-se a sanicongress@acdi.cat