Reactivació del V Curs d’especialització “Gestió per a comandaments intermedis dels serveis infermers” a l´octubre

Font: ACDI // 30.07.2020

Ens plau plau anunciar-vos que al mes d’octubre es reinicia el V Curs d’especialització “Gestió per a comandaments intermedis dels serveis infermers” el qual es va suspendre davant la situació excepcional causada per la pandèmia del Covid-19.

El curs s’impartirà en modalitat presencial sent l’assistència obligatòria tant a les classes teòriques com a les pràctiques.

El període lectiu serà del 16 d’octubre al 15 de desembre de 2020.

Les classes teòriques i seminaris s’iniciaran el 16 d’octubre fins al 28 de novembre de 2020, en horari de divendres de 09:00 h a 17.30 h i dissabtes de 08:30 h a 14:00 h. El període pràctic establert serà de l’1 al 15 de desembre de 2020, amb un total de 75 hores pràctiques. S’estableix un torn únic de 08:00 a 17:00 h de dilluns a divendres.

En cas que per força major no es puguin realitzar les classes presencials, aquestes passaran a la modalitat online.

El programa formatiu es dividirà igualment en quatre unitats teòriques: I. Conceptes generals de la gestió i organització dels serveis infermers, II. Gestió de recursos, III. Gestió dels indicadors, IV. Perfil del comandament i unes pràctiques tutelades.

L’objectiu d’aquest curs és adquirir i millorar els coneixements i habilitats de gestió que permetin l’optimització dels recursos materials i humans, garantint l’excel·lència en la qualitat de les cures i amb una base humanista.

Aquest projecte va ser un dels primers objectius que es va proposar la Junta Directiva de l’ACDI, presidida per la Sra. Marga Esteve. El seu naixement es deu a l’esforç, l’experiència i la il·lusió compartida amb l’Escola Universitària d’Infermeria (EUI) – Sant Pau.

Més informació

Més informació

Galería

Necessites més informació?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu!

El lliurament d’aquesta fitxa suposa el consentiment perquè la Secretaria Tècnica de la Reunió tracti automàticament les dades contingudes en ella, incorporant-los als seus fitxers automatitzats, dels quals la Secretaria es fa responsable en els termes exigits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Té dret a accedir a la informació que sobre vosté continguin aquests fitxers, així com a corregir, cancel·lar o oposar-se a aquestes dades. Per a qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades pot dirigir-se a sanicongress@acdi.cat