VII Curs d’especialització “Gestió per a comandaments intermedis dels serveis infermers”

Font: ACDI // 30.07.2021

Ens plau plau anunciar-vos que al mes de gener comença el VII Curs d’especialització “Gestió per a comandaments intermedis dels serveis infermers”.

El curs s’impartirà en modalitat presencial sent l’assistència obligatòria tant a les classes teòriques com a les pràctiques.

El període lectiu serà de l´1 d´octubre al 26 de novembre de 2021.

Les classes teòriques i seminaris s’iniciaran  l´1 d´octubre fins al 13 de novembre de 2021, en horari de divendres de 09:00 h a 14:30 h i de 15:30 h a 17:30 h i dissabtes de 08:30 h a 14:00 h. El període pràctic establert serà del 15 de novembre al 26 de novembre de 2021, amb un total de 75 hores pràctiques. S’estableix un torn únic de 08:00 a 17:00 h de dilluns a divendres.

En cas que per força major no es puguin realitzar les classes presencials, aquestes passaran a la modalitat online.

El programa formatiu es dividirà igualment en quatre unitats teòriques: I. Conceptes generals de la gestió i organització dels serveis infermers, II. Gestió de recursos, III. Gestió dels indicadors, IV. Perfil del comandament i unes pràctiques tutelades.

L’objectiu d’aquest curs és adquirir i millorar els coneixements i habilitats de gestió que permetin l’optimització dels recursos materials i humans, garantint l’excel·lència en la qualitat de les cures i amb una base humanista.

Aquest projecte va ser un dels primers objectius que es va proposar la Junta Directiva de l’ACDI, presidida per la Sra. Marga Esteve. El seu naixement es deu a l’esforç, l’experiència i la il·lusió compartida amb l’Escola Universitària d’Infermeria (EUI) – Sant Pau.

Inscripció: https://www.acdi.cat/descarregas/viiedicio.pdf

Programa: https://www.acdi.cat/descarregas/programa_viiedicio.pdf

Més informació

Galería

Necessites més informació?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu!

El lliurament d’aquesta fitxa suposa el consentiment perquè la Secretaria Tècnica de la Reunió tracti automàticament les dades contingudes en ella, incorporant-los als seus fitxers automatitzats, dels quals la Secretaria es fa responsable en els termes exigits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Té dret a accedir a la informació que sobre vosté continguin aquests fitxers, així com a corregir, cancel·lar o oposar-se a aquestes dades. Per a qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades pot dirigir-se a sanicongress@acdi.cat