XI Curs d’especialització Gestió per a comandaments intermedis dels serveis infermers

Aquest curs va ser un dels primers objectius que es va proposar la Junta Directiva de l’ACDI, presidida per la Sra. Marga Esteve. El seu naixement es deu a l’esforç, l’experiència i la il·lusió compartida amb l’Escola Universitària d’Infermeria (EUI) – Sant Pau.

L’objectiu del curs és adquirir les competències necessàries per desenvolupar amb eficàcia i eficiència la funció de comandament intermedi de serveis Infermers d’una manera pràctica i adaptada a tots els àmbits assistencials i sota una visió humanista.

Any acadèmic 2023/2024

Dates preinscripció 11a edició:  Del 12 de setembre al 5 d’octubre de 2023

Preinscripció online:  cursdecomandaments@acdi.cat

Documentació requerida: 

  • Butlleta d’inscripció
  • Fotocòpia graduat/da o diplomat/da en Infermeria (ambdues cares)
  • Fotocòpia DNI/Passaport vigent (ambdures cares)

Crèdits: 7 ECTS

Dates del curs: Del 6 d’octubre a l’1 de desembre de 2023

 Classes teòriques: Divendres i dissabtes del 6 d’octubre al 18 de novembre de 2023

  • Divendres de 09:00h a 14:30h i de 15:30h a 17:30h
  • Dissabtes de 8:30h a 14:00h

– Pràctiques clíniques: del 20 de novembre a l’1 de desembre de 2023

  • De dilluns a divendres de 08:00h a 17:00h

Inscripció: https://acdi.cat/wp-content/uploads/2023/09/Butlleta_inscripcio-11a-edicio-Curs-Comandaments-Infermers.pdf

Programa: https://acdi.cat/wp-content/uploads/2023/09/Programa-11a-edicio-Curs_Gestio_Comandaments.pdf

Més informació

Galería

Necessites més informació?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu!

El lliurament d’aquesta fitxa suposa el consentiment perquè la Secretaria Tècnica de la Reunió tracti automàticament les dades contingudes en ella, incorporant-los als seus fitxers automatitzats, dels quals la Secretaria es fa responsable en els termes exigits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Té dret a accedir a la informació que sobre vosté continguin aquests fitxers, així com a corregir, cancel·lar o oposar-se a aquestes dades. Per a qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades pot dirigir-se a sanicongress@acdi.cat