Objectius

Aquesta associació neix amb l’objectiu de ser un fòrum de participació i debat, en presència de les infermeres que es dediquen a l’àmbit de la gestió.

És un projecte ambiciós, participatiu i innovador.

Donar suport a les infermeres/rs directives/tius, en la seva professionalització.
Sumar esforços entre tots els professionals, associacions i altres.
Fer acords amb altres associacions.
Elaborar i desenvolupar estratègies de canvi.
Crear fòrums de debat i discussió de temes relacionats en l’àmbit de la gestió.
Ser un marc de referència pel conjunt d’infermeres/rs gestores/rs.
Potenciar formació en gestió.
Afavorir el canvi generacional.
Vetllar per la presència de les direccions infermeres a totes les organitzacions.
Esdevenir un ens col.laborador necessari en les decisions estratègiques.
Assessorar projectes i accions per potenciar la figura de les infermeres/rs, directives/tius.

Necessites més informació?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu!

El lliurament d’aquesta fitxa suposa el consentiment perquè la Secretaria Tècnica de la Reunió tracti automàticament les dades contingudes en ella, incorporant-los als seus fitxers automatitzats, dels quals la Secretaria es fa responsable en els termes exigits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Té dret a accedir a la informació que sobre vosté continguin aquests fitxers, així com a corregir, cancel·lar o oposar-se a aquestes dades. Per a qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades pot dirigir-se a sanicongress@acdi.cat